• فارسی تایپ شود !
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, txt, docx.